Betala för din el

I vissa fall väljer människor en förskottsavgift, varigenom du fyller på din energi med en förskottsmätare. Det betyder att du betalar för din energi i förväg och avlägsnar utsikterna till månads- och kvartalsräkningar, vilket ger mer flexibilitet.

Detta säkerställer att det är mer sannolikt att du bara betalar för den el du behöver, men en förskottsmätare gör vanligtvis gas och el dyrare. Om du inte har en förskottsbetalningsmätare kan du betala din energiräkning kvartalsvis (med check, autogiro eller BACS-överföring) eller via en månatlig autogirering.

Det senare alternativet är ofta det billigaste, och de flesta elleverantörer ger rabatter för dem som betalar med autogiro. Ett annat alternativ är att göra regelbundna betalningar via ett kredit- eller bankkort, vilket kan göras varje vecka, varannan vecka eller varje månad.

Dela räkningen

Om du är en del av en husandel eller bor i en studentfastighet med dina vänner medan du är på universitetet, vill du hitta ett sätt att dela upp de räkningar du är skyldig ganska och enkelt. Då kan du förenkla räkningar för studenter genom att kombinera alla verktyg i en lika månadsdelning för varje hyresgäst, vilket minskar risken för oenigheter om vem som är skyldig vad och vem som betalar vad när. Det betyder också att jaga husvänner för pengar blir mindre problem.

Hur du än gör det bör du välja ett system och hålla dig till det. Om en eller två personer använder mycket mer energi än andra kan de vara villiga att bidra mer till de månatliga energikostnaderna. Arbeta saker rättvist och förbli konsekvent med detta därefter.